Home Tin tức Thông tư văn bản mới Công văn số 5603/TCT-CS hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn...

Tổng cục thuế đã có công văn số 5603/TCT-CS trả lời cụ thể về việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh, theo đó những hộ kinh doanh vẫn tiếp tục thực hiện việc sử dụng hóa đơn theo các quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Theo phản ánh của các địa phương sau khi công văn số 17526 ngày 1-12 của Bộ Tài chính gửi cơ quan Thuế về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế là sẽ gây khó khăn cho các hộ kinh doanh cá thể trong việc mua và cung cấp hóa đơn cho khác hàng.

Theo quy định mới, hộ kinh doanh cá thể không được mua hóa đơn của cơ quan Thuế từ thời điểm 1-1-2015 bởi đã được tính thuế khoán. Nếu muốn mua hóa đơn để xuất bán cho khách hàng thì hộ kinh doanh phải làm thủ tục chuyển sang loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế suất toàn phần trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh như sau: Phân phối, cung cấp hàng hoá 0,5%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2%.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp 5%. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5%; hoạt động kinh doanh khác 1%.

Số thuế phải nộp của các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan thuế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Bộ tài chính đã chỉ đạo Tổng cục thuế nhanh chóng rà soát lại các nội dung trong công văn số 17526/BTC-TCT. Trên cơ sở kiểm tra lại và tiếp thu ý kiến đó, hôm nay ngày 16/12/2014 Tổng cục thuế đã có công văn trả lời chính thức về vấn đề này, theo đó Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 5603/TCT-CS chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nội dung công văn nêu rõ “Việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính”.

Dowload công văn tại đây: dowload copy