Home Tài liệu Hợp đồng lao động là gì, Có cần phải làm hợp đồng...

0 1065

Hợp đồng lao động có thể coi là một bản giao kèo giữa người lao động và người sử dụng lao động (các công ty, doanh nhiệp đang hoạt động) được ràng buộc bởi những quy định và quyền lợi thỏa mãn tiêu chí và yêu cầu của đôi bên.

Mỗi doanh nghiệp khi hoạt động đều có nhu cầu xử dụng người lao động vào mục đích khác nhau, do vậy mỗi doanh nghiệp đều có những quy chế khác nhau thể hiện trong hợp đồng lao động.

Vậy hợp đồng lao động được định nghĩa như nào, theo điều 26 Bộ Luật Lao động quy định “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”.

Hợp đồng lao động được xác lập một cách bình đẳng trong quan hệ song phương và có tính cá nhân (đích danh). Vì vậy, hợp đồng lao động phải được chính người lao động tham gia quan hệ lao động ký kết và thực hiện mà không thể chuyển giao quyền và nghĩa vụ lao động của họ cho người khác.

Tuy nhiên, để soạn thảo được một bộ hợp đồng lao động phù hợp với nghành nghề kinh doanh và nhu cầu xử dụng lao động không phải dễ bởi hợp đồng phải chặt chẽ với các điều khoản, và quan trọng nhất là phải thể hiện được sự “ràng buộc tự nguyện” giữa đôi bên mà vẫn tuân thủ theo nguyên tắc của cơ quan nhà nước đã đề ra.

Dịch vụ kế toán 365 Thăng Long xin gửi tới các bạn bộ mẫu hợp đồng lao động theo quy chuẩn hiện nay, bạn có thể tải về để tham khảo:

Mẫu số 1                       MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

————————————————————————————————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Tên đơn vị: …….

Số: ………………..

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:                          Quốc tịch:

Chức vụ:

Đại diện cho (1):                                                           Điện thoại:

Địa chỉ:

Và một bên là Ông/Bà:                                                 Quốc tịch:

Sinh ngày …. tháng …. năm …. tại.

Nghề nghiệp (2):

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND: cấp ngày …./…./….. tại

Số sổ lao động (nếu có):……………. cấp ngày …./…./…. tại

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Loai hợp đồng lao động (3):

– Từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ……..

– Thử việc từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ……..

– Địa điểm làm việc (4):

– Chức danh chuyên môn:                                 Chức vụ (nếu có):

– Công việc phải làm (5):

 

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (6)

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

 

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

  1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc (7):

– Mức lương chính hoặc tiền công (8):

– Hình thức trả lương:

– Phụ cấp gồm (9):

– Được trả lương vào các ngày              hàng tháng.

– Tiền thưởng:

– Chế độ nâng lương:

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…):

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):

– Chế độ đào tạo (11):

Những thỏa thuận khác (12):

 

  1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động …

– Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

 

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

  1. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?)

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

 

Điều 5: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày …. tháng …. năm ….. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại …. ngày …. tháng …. năm …..

Người lao động(Ký tên)

Ghi rõ Họ và Tên

Người sử dụng lao động(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ Họ và Tên

 

Dowload mẫu biểu tại đây

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ