Home Tài liệu Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

0 2807
Hop-dong-mua-ban-hang-hoa

Theo điều 3 của Luật Thương Mại (2005) thì việc mua bán hàng hóa: “Là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận”.

Và để đám bảo tính minh bạch, sự đảm bảo giữa đôi bên thì hợp đồng mua bán hàng hóa ra đời. Hợp đồng mua bán thể hiện sự ràng buộc về trách nhiệm giữa đôi bên và được nhà nước quy định bằng những quy phạm pháp luật.

Hợp đồng mua bán luôn có một mẫu chung, chỉ khác nhau về những điều khoản do tính chất và nghành nghề kinh doanh giữa các công tykhác nhau. Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa chuẩn theo quy định. Quý khách có thể dowload về và sửa đổi bổ xung theo yêu cầu của công ty mình.

Dowload:  dowload copy