Home Tin tức Thông tư văn bản mới Nghị quyết số 51/2001/QH10- Luật xử lý vi phạm hành chính

Nghị quyết số 51/2001/QH10 quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính. Nội dung chính trong nghị quyết bao gồm:

Phần 1: Những quy định chung
Phần 2: Xử phạt vi phạm hành chính
….

Dowlòa toàn bộ nghị quyết tại đây: dowload copy