Home Tin tức Thông tư văn bản mới Thông tư 151/2014 của Bộ tài chính

Thông tư 151/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ xung một số điều tại nghị định quy định về thuế. Bao gồm một số chương mục như sau:

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế giá trị gia tăng
  • Thuế thu nhập cá nhân
  • Quản lý thuế
  • ….

Cụ thể xin mời bạn dowload tài liệu hướng dẫn chi tiết tại đây