Home Tài liệu Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo thông tư...

0 2248

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (Mẫu 08-MST) dùng khi doanh nghiệp thay đổi một số nội dung đăng ký thuế, ban hành kèm theo thông tư 80/2012/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/7/2012.

Dowload tài liệu Tại đây

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ