Home Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Tư vấn thành lập doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí...

Trong một số trường hợp nào đó doanh nghiệp đã nhận được giấy đăng kí kinh doanh và đang hoạt động nhưng muốn thay đổi lại nội dung như: đổi tên, địa chỉ, nghành nghề hoạt động… thì phải làm thế nào? Dịch vụ kế toán hà nội xin hướng dẫn bạn những công việc và các loại giấy tờ thủ tục cần hoàn thiện.

Theo Điều 26 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: Khi doanh nghiệp muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì phải làm thủ tục như sau:

- Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

- Trường hợp có thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải trả phí.

Vậy trước tiên bạn cần phải xác định xem doanh nghiệp mình cần và muốn thay đổi gì trong đăng kí kinh doanh. Mỗi sự thay đổi bạn phải chuẩn bị các giấy tờ theo những mẫu dưới đây:

 1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)

- Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

 2. Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

-. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi và danh sách cổ đông sáng lập của Công ty (trường hợp Công ty chuyển trụ sở từ tỉnh khác).

 3. Hồ sơ đăng ký đổi tên Công ty:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

 4. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp Công ty giảm vốn điều lệ).

- Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

 5. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

6. Đăng ký thay đổỉ cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp (bán cổ phần của Cổ đông sáng lập):

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

 – Danh sách cổ đông sáng lập sau khi đã thay đổi.

Sau khi hoàn thiện những mẫu giấy tờ trong hồ sơ xin thay đổi đăng kí kinh doanh bạn tiến hành nộp hồ sơ này cho đơn vị  quản lý cụ thể sở kế hoạch đầu tư nơi bạn được cấp giấy phép kinh doanh

Dịch vụ kế toán 365 Thăng Long sẽ hỗ trợ bạn làm những công việc này một cách nhanh nhất, chính xác nhất nếu bạn có nhu cầu.

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 365 THĂNG LONG

Địa chỉ: 37 Vũ Tông Phan – P.Khương Đình – Q. Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 04.6658.6565 – Hotline: 0989.345.862 – 0979.46.7989

Email: duongbinh2d@gmail.com

 SỰ TIN TƯỞNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ CHÚNG HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC BẠN GIAO PHÓ

 Chúc quý khách hàng làm ăn phát đạt thịnh vượng!

Kế toán Thăng Long sưu tầm